Ý nghĩa của từ VND là gì:
VND nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ VND. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa VND mình

1

0   0

VND


 • REDIRECT đồng
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  2

  0   0

  VND


  Đây là đơn vị tiền tệ ở Việt Nam. Ghi tắt của từ "Việt Nam Đồng". Tiền ở Việt Nam có cả kim loại lẫn tiền giấy. Tuy nhiên, hiện nay tiền kim loại đã dần ít xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Mà thay vào đó là tiền giấy. Nó có giá trị nhỏ nhất là 1000 đồng và lớn nhất là 500.000 đồng. Những tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng trở lên đều được làm từ polyme
  nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 1 năm 2019

  Thêm ý nghĩa của VND
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Ý thức hệ Cao Đài Liên kết giữa ngôn ngữ >>