Ý nghĩa của từ Trần Minh Thống là gì:
Trần Minh Thống nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trần Minh Thống Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trần Minh Thống mình

1

0   0

Trần Minh Thống


Trần Minh Thống là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Kiên Giang.Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Trần Minh Thống
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bùi Xuân Thống Dương Văn Thống >>