Ý nghĩa của từ Tế bào tua là gì:
Tế bào tua nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tế bào tua Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tế bào tua mình

1

0   0

Tế bào tua


Tế bào tua là tế bào chuyên trình diện kháng nguyên cho các tế bào lympho T trong đáp ứng miễn dịch của động vật có vú. Chúng có các tua dài giống như các t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Tế bào tua
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< VND Liên kết giữa ngôn ngữ >>