Ý nghĩa của từ Túc Ninh là gì:
Túc Ninh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Túc Ninh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Túc Ninh mình

1

0   0

Túc Ninh


Túc Ninh (chữ Hán giản thể: 肃宁县, âm Hán Việt: Túc Ninh huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huy [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Túc Ninh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ân Thi Huyện Thương >>