Ý nghĩa của từ Tài phán là gì:
Tài phán nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tài phán. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tài phán mình

1

0   0

Tài phán


phân định phải trái và xử lí theo luật của một nước hoặc theo thông lệ quốc tế cơ quan tài phán lãnh sự tài ph&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Tài phán


Tài phán được hiểu là toàn bộ các hoạt động, hành vi của tổ chức, cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền theo luật định trong việc giải quyết các vụ việc tr [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Tài phán
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tài sản lưu động Tài lộc >>