Ý nghĩa của từ Tài lộc là gì:
Tài lộc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tài lộc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tài lộc mình

1

2   2

Tài lộc


của cải và lợi lộc do được trời hoặc đấng thiêng liêng ban cho, theo quan niệm dân gian tài lộc dồi dào
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Tài lộc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tài phán Tài khoá >>