Ý nghĩa của từ Nhạc hiệu là gì:
Nhạc hiệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Nhạc hiệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhạc hiệu mình

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

Nhạc hiệu


ĐAM MÊ-NHIỆT HUYẾT

Hát:
Ba bảy ép sê là đội bóng đến từ bốn tám
Những tài năng bóng đá vì niềm đam mê
Chiến đấu bên nhau không sợ đối thủ nào
Những nhân tài đá bóng vì lòng nhiệt huyết
Thi đấu cùng nhau dù chiến thắng hay thất bại
Bởi tình yêu với quả bóng tròn trong trái tim

Rap:
Bởi tình yêu với quả bóng tròn trong trái tim
Thi đấu cùng nhau dù chiến thắng hay thất bại
Những nhân tài đá bóng vì lòng nhiệt huyết
Chiến đấu bên nhau không sợ đối thủ nào
Những tài năng bóng đá vì niềm đam mê
Ba bảy ép sê là đội bóng đến từ bốn tám
DAM ME-NHIET HUYET - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nhạc hiệu


đoạn nhạc dạo đầu, báo hiệu cho một chương trình phát thanh hoặc truyền hình nhạc hiệu của chương trình phim truyện
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Nhạc lí Nhạc cảnh >>