Ý nghĩa của từ My Girl là gì:
My Girl nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ My Girl. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa My Girl mình

1

12   7

My Girl


"My Girl" là bài hát của The Temptations. Ca khúc đã được Michael Jackson cover lại trong album Ben.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

14   11

My Girl


My Girl (Cô gái của tôi) có thể đề cập đến: ca khúc "My Girl" (bài hát của The Temptations), được nhiều nghệ sĩ cover "My Girl" (bài hát của Amine [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của My Girl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< You've Got a Friend Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day >>