Ý nghĩa của từ Mg là gì:
Mg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Mg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mg mình

1

13   3

Mg


- là viêt tắt của
miligam- đơn vị đo lường khối lượng
- là kí hiệu của nguyên tố hóa học Magie - một kim loại tương đối cứng, màu trắng bạc, nhẹ, bị xỉn nhẹ đi khi để ngoài không khí.
gracehuong - Ngày 19 tháng 8 năm 2013

2

7   3

mg


|viết tắt miligam ( milligramme )Từ điển Việt - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

7   4

Mg


Kí hiệu hoá học của nguyên tố ma giê
Nguồn: vdict.com

4

6   4

Mg


Kí hiệu hoá học của nguyên tố ma giê
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

5   4

Mg


Kí hiệu hoá học của nguyên tố ma giê.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

5   4

mg


Miligam (milligramme).
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

4   4

Mg


Mg có thể chỉ đến: mg có thể chỉ đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

0   0

Mg


Mg là ký hiệu hóa học của một nguyên tố có tên là Magie, số hiệu nguyên tử 12 và khối lượng nguyên tử là 24. Mg là một kim loại màu trắng bạc, khá cứng nhưng nhẹ, có bị oxi hóa. Mg ứng dụng rất nhiều trong đời sống như: chế tạo hợp kim trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, chế tạo pháo hoa, tạo hợp chất để tạo kim cương,...
la gi - Ngày 08 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của Mg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mdhur Miên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa