Ý nghĩa của từ Hữu hảo là gì:
Hữu hảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Hữu hảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hữu hảo mình

1

77   18

Hữu hảo


có mối quan hệ tình thân thiết giữa bạn bè với nhau
vy - Ngày 28 tháng 9 năm 2015

2

0   0

Hữu hảo


Hữu Hảo (chữ Hán giản thể: 友好区âm Hán Việt: Hữu Hảo khu) là một quận thuộc địa cấp thị Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

35   52

Hữu hảo


(Từ cũ) như hữu nghị quan hệ hữu hảo
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hữu hảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hữu sinh Hữu hiệu >>