Ý nghĩa của từ Hữu hảo là gì:
Hữu hảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Hữu hảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hữu hảo mình

1

100   21

Hữu hảo


có mối quan hệ tình thân thiết giữa bạn bè với nhau
vy - Ngày 28 tháng 9 năm 2015

2

5   18

Hữu hảo


Hữu Hảo (chữ Hán giản thể: 友好区âm Hán Việt: Hữu Hảo khu) là một quận thuộc địa cấp thị Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

40   64

Hữu hảo


(Từ cũ) như hữu nghị quan hệ hữu hảo
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Hữu hảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hữu sinh Hữu hiệu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa