Ý nghĩa của từ Hà Thu là gì:
Hà Thu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Hà Thu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hà Thu mình

1

4   1

Hà Thu


Hà có nghĩa là sông
Thu là mùa thu. Mùa thu mà mùa sông yên lặng và đẹp nhất. Nước vào mùa thu do thời tiết thường là trong và ít vẩn đục.
Vậy Hà Thu nghĩa là sông thu đẹp yên bình lãng mạn
Thu - Ngày 18 tháng 6 năm 2016

2

3   1

Hà Thu


một cái tên Việt Nam thường để đặt cho con gái, cho nữ giới

Hà nghĩa là con sông, như hà trong 'sơn hà', 'hà nội' nghĩa là có con sông bên trong

Thu có nghĩa là mùa thu, một mùa trong năm, sau mùa hè

Hà Thu có thể có nghĩa là con sông vào mùa thu
hansnam - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

3

3   2

Hà Thu


Hà Thu có nghĩa là sông Thu. Mang một nét buồn lãng mạn!
Hà Thu - Ngày 04 tháng 11 năm 2013

4

3   3

Hà Thu


Hà Thu có nghĩa là sông Thu. Mang một nét buồn lãng mạn!
Hà Thu - Ngày 04 tháng 11 năm 2013


Thêm ý nghĩa của Hà Thu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hiểu Lam Yến Oanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa