Ý nghĩa của từ Ganker là gì:
Ganker nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ganker Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ganker mình

1

0   0

Ganker


Tướng có bộ kỹ năng kết liễu đối phương mạnh vào đầu và giữa game, có thể kết thúc nhanh chóng đối phương ở các giai đoạn này (Những Tướng này thông thường sẽ được cho đi đường giữa nhằm mục đích lấy nhanh cấp độ cao rồi đảo lane liên tục để gank, cản tr [..]
Nguồn: xemgame.com

Thêm ý nghĩa của Ganker
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ulti Dmg >>