Ý nghĩa của từ FWB là gì:
FWB nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ FWB. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa FWB mình

1

0   0

FWB


Viết tắt của cụm từ "Friend with benefits". Ý chỉ những mối quan hệ bạn bè có thể trên cả mức thân thiết. Tuy nhiên tình bạn này chỉ chia sẻ với nhau về mặt thể xác, chơi với nhau vì lợi ích cá nhân mà không có sự chia sẻ cảm xúc. Tình bạn này thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian.
bao - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

2

0   0

FWB


FWB: Thể loại:Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Frankfurt
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

FWB


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của FWB
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lương Nhữ Hốt Harvard citation no brackets >>