Ý nghĩa của từ Duy Long là gì:
Duy Long nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Duy Long Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Duy Long mình

1

3   0

Duy Long


Duy Long là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Duy nghĩa là suy nghĩ; Long nghĩa là con rồng - một loài vật linh thiêng và sức mạnh.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Duy Long
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bảo Kha Andy >>