Ý nghĩa của từ Danh chính ngôn thuận là gì:
Danh chính ngôn thuận nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Danh chính ngôn thuận Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Danh chính ngôn thuận mình

1

0   0

Danh chính ngôn thuận


Just cause, good words.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Danh chính ngôn thuận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Danh bất hư truyền h >>