Ý nghĩa của từ Cơ duyên là gì:
Cơ duyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Cơ duyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cơ duyên mình

1

8   4

cơ duyên


Cơ trời và duyên may; ý nói. | : ''Cơ trời xui khiến, duyên số lạ lùng''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   0

Cơ duyên


"cơ" là sự gặp gỡ hay bắt gặp ngẫu nhiên, bất ngờ và đường đột. "duyên" là sự sắp đặt của số phận. "cơ duyên" có thể là gặp một điều gì hay ai đó ngỡ như là ngẫu nhiên nhưng mọi thứ đều là định mệnh. Ví dụ: Cơ duyên nào đã mang em đến bên anh?
nga - Ngày 06 tháng 11 năm 2018

3

5   6

cơ duyên


cơ trời và duyên may; ý nói: cơ trời xui khiến, duyên số lạ lùng
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

3   4

Cơ duyên


Potentiality and conditions; favourable circumstances; opportunity.
Nguồn: buddhismtoday.com

5

5   7

Cơ duyên


(Từ cũ, Văn chương) duyên may đã được định sẵn, theo quan niệm duy tâm "Còn nhiều ân ái với nhau, Cơ duyên nào đã [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   6

cơ duyên


cơ trời và duyên may; ý nói: cơ trời xui khiến, duyên số lạ lùng. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "cơ duyên". Những từ có chứa "cơ duyên" in its definition in [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của Cơ duyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đứng dậy đứng lên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa