Ý nghĩa của từ BS là gì:
BS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ BS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa BS mình

1

13   1

BS


viết tắt của " bull stuff", ngôn ngữ thông thường hàng ngày và ngôn ngữ mạng. Đây là một cách nói quá thô khi nói về một điều gì đó không đúng hay điều mà mình không muốn nghe.
thanhthanh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

7   3

bs


Cử nhân khoa học (Bachelor of Science). | Tiêu chuẩn của Anh (British Standard).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

5   1

BS


(鄙视) (Bullshit) nhảm nhí, C*t!
Nguồn: beedance07.com

4

5   2

BS


Bác sĩ, viết tắt
Nguồn: vdict.com

5

5   3

BS


Bác sĩ, viết tắt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

5   3

BS


1. Viết tắt của Bác sĩ

2. Viết tắt của Bachelor of Science: cử nhân khoa học

3. Viết tắt của bullshit, điều vớ vẩn, bịa đặt, không đáng tin
VD: stop talking bs
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

7

3   2

BS


Kinh tế phím xóa lùi (bên trái) Kỹ thuật lùi bước phím lùi sự quay ngược - toán & tin sự dịch lùi
Nguồn: dict.vietfun.com

8

0   0

BS


Từ viết tắt của một số cụm từ:
- Bác sĩ: Không những được viết tắt trong những bài viết hay tin nhắn bình thường mà còn có thể viết trên những tài liệu khám bệnh.
- B's mart: ten của một chuỗi cửa hàng tiện lợi ở thành phố Hồ Chí Minh.
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

9

0   2

bs


Cử nhân khoa học (Bachelor of Science). | Tiêu chuẩn của Anh (British Standard).
Nguồn: vi.wiktionary.org

10

1   3

BS


Bác sĩ, viết tắt
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của BS
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< BBC CHDC >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa