Ý nghĩa của từ Bảo Uyên là gì:
Bảo Uyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bảo Uyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo Uyên mình

1

12   5

Bảo Uyên


Bảo là quý, quý nhất của bố mẹ. Uyên là uyên bác, hy vọng mai sau con yêu quý nhất trên đời sẽ trở một người hiểu biết về nhiều lĩnh vực: Tình yêu, Tình người,... và muôn kiến thức của thế giới
Nguyễn Bảo Uyên - Ngày 25 tháng 1 năm 2014

2

9   3

Bảo Uyên


Uyên theo âm hán có nghĩa là con chim uyên. Bảo để ám chỉ vật báu. Bảo Uyên có nghĩa là con chim quý. Ngoài ra, uyên còn có thể hiểu là uyên thâm, uyên bác. Đặt tên này người ta mong muốn sau này sẽ trở thành người học cao hiểu rộng.
vananh - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Bảo Uyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Andy Viết Cường >>