Ý nghĩa của từ Ashley là gì:
Ashley nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ashley. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ashley mình

1

6   5

Ashley


1. Ashley là tên tiếng Anh dùng cho người nước ngoài, thường có thể đặt cho cả con trai và con gái, có ý nghĩa là Sống ở trong rừng cây, với tính tình hòa nhã, thanh bình.

2. Ashley là tên của nhân vật nữ trong phim Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

6   5

Ashley


Ashley là một cái tên dành cho cả nữ giới nam giới khá phổ biến trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh và một số nước khác.

Ashley còn được viết là Ashly, Ashlee, Ashlie...

Ashley có nguồn gốc từ từ 'ash' nghĩa là tro tàn
hansnam - Ngày 12 tháng 8 năm 2013

3

4   6

Ashley


Ashley có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Ashley
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hannah either way >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa