Ý nghĩa của từ Andy là gì:
Andy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Andy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Andy mình

1

31   11

Andy


Tên con trai, bắt nguồn từ tên Andrew. Cái tên này đã từng rất phổ biến ở Scốt-len, được đặt theo tên Thánh Andrew. Tên Andy có ý nghĩa là dũng cảm, nam tính. Người mang tên này thường ddwwocj cho là có khí chất lãnh đạo, độc lập, thành công trong kinh doanh,...
vananh - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Andy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Duy Long Bảo Uyên >>