Ý nghĩa của từ An Yên là gì:
An Yên nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ An Yên Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Yên mình

1

0   1

An Yên


An có nghĩa là an ấm
Yên có nghĩa là bình yên

An yên là một tính từ ý diễn tả một cảm giác, một cuộc sống ấm áp, thoải mái trong tư tưởng.

Ví dụ: Tôi mơ về một cuộc sống an yên bên người thân và gia đình
phung - Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của An Yên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ueh bốc bát họ >>