Ý nghĩa của từ An Nam là gì:
An Nam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ An Nam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Nam mình

1

0   0

An Nam


Tên của Việt Nam ngày xưa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

An Nam


An Nam là tên gọi của Việt Nam trong một số thời kỳ trước đây.|}HistoryThời Bắc thuộc , nhà Đường ở Trung Quốc đã đặt Việt Nam (tương ứng với khu vực [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của An Nam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< an есть >>