Ý nghĩa của từ ấu là gì:
ấu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ấu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ấu mình

1

0   0

ấu


Cây trồng lấy củ ăn, sống hàng năm, mọc nổi trên mặt nước, thân mảnh, lá chìm bị khía thành những khúc hình sợi tóc, mọc đối, lá nổi hình quả trám, m [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ấu


1 dt. Cây trồng lấy củ ăn, sống hàng năm, mọc nổi trên mặt nước, thân mảnh, lá chìm bị khía thành những khúc hình sợi tóc, mọc đối, lá nổi hình quả tr [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ấu


1 dt. Cây trồng lấy củ ăn, sống hàng năm, mọc nổi trên mặt nước, thân mảnh, lá chìm bị khía thành những khúc hình sợi tóc, mọc đối, lá nổi hình quả trám, mép khía răng mọc thành hoa thị, cuống dài phồng thành phao, hoa trắng, củ hình nón ngược mang hai gai, màu đen. 2 dt. Tr [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ấu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ấp ủ ấu trĩ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa