Ý nghĩa của từ đứng lên là gì:
đứng lên nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đứng lên Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đứng lên mình

1

0   0

đứng lên


ajjhāruhati (adhi + ā + rah + a), uṭṭhahati (u + ṭhā + a)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của đứng lên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cơ duyên Cơ kiến >>