Ý nghĩa của từ đô con là gì:
đô con nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ đô con. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đô con mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

đô con


Đô con được hiểu là cơ thể vạm vỡ, vai to, cơ bắp, hoặc 6 múi. Người đô con thường từ 1m6 hoặc 1m5 trở lên, có cân nặng từ khoản 70kg trở lên với thân hình lực lưỡng, vóc giáng đô con cũng có thể hiểu đúng như hình ảnh của vị thần Thor trong thần thoại bắc âu hoặc Marvel ( Endgame đã cố gắng phát họa vị thần này nhưng không thành vì người xem đã quen với hình ảnh Thor 6 múi vẫn có thể xem là đô con), hoặc có thể là hình ảnh của các vị tướng Châu Á lực lưỡng. Đô con có giống mập không, là tùy xuy nghĩ và thế hệ của từng người, chẳng hạn bạn thấy một người đô con, nhưng ba mẹ bạn có thể coi đó là mập và họ sẽ cho rằng bạn này nên giảm cân bởi vì họ chưa quen với hình ảnh này trong thời hiện đại nếu muốn cơ bắp và đô con phải chấp nhận tập tạ và tăng cân bằng bằng việc ăn có chế độ và muốn giữ được cơ phải ăn nhiều hơn. Đồng thời dù là thế hệ nào hay cách nhìn nhận ra sao chúng ta cũng đều phải tôn trọng, bạn muốn bản thân bạn ra sao đó là quyền của bạn, miễn là bạn khỏe mạnh là được.
Đỗ Quang Phục - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

2

6 Thumbs up   6 Thumbs down

đô con


Xem đô
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< xỉn rượu độc cô >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa