Ý nghĩa của từ Đền bù là gì:
Đền bù nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đền bù Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đền bù mình

1

1   0

Đền bù


trả lại đầy đủ, tương xứng với công lao, sự mất mát hoặc sự vất vả đền bù thiệt hại lĩnh tiền đền bù "Tằm có lứa, ru [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đền bù
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đề đốc Đền b >>