Ý nghĩa của từ Đông Quang, Thương Châu là gì:
Đông Quang, Thương Châu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đông Quang, Thương Châu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đông Quang, Thương Châu mình

1

0   0

Đông Quang, Thương Châu


Đông Quang (chữ Hán giản thể: 东光县, âm Hán Việt: Đông Quang huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Đông Quang, Thương Châu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kondō Isami Ân Thi >>