Ý nghĩa của từ Đòn gánh là gì:
Đòn gánh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đòn gánh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòn gánh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đòn gánh


đòn dùng để gánh, thường làm bằng một đoạn tre chẻ đôi hoặc một thanh gỗ đẽo bẹt, hai đầu có mấu để giữ đầu quang.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đòn càn Đòn vọt >>