Ý nghĩa của từ ý vị là gì:
ý vị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ý vị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý vị mình

1

3   0

ý vị


Có ý nghĩa hay, gợi được cảm xúc sâu sắc và hứng thú. | : ''Câu văn '''ý vị''' .'' | : ''Lối thơ trào phúng đầy '''ý vị'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

ý vị


tt. Có ý nghĩa hay, gợi được cảm xúc sâu sắc và hứng thú: Câu văn ý vị Lối thơ trào phúng đầy ý vị.
Nguồn: vdict.com

3

1   0

ý vị


tt. Có ý nghĩa hay, gợi được cảm xúc sâu sắc và hứng thú: Câu văn ý vị Lối thơ trào phúng đầy ý vị.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

Ý vị


ý hay, gợi cảm xúc hoặc gây được hứng thú câu thơ đậm đà ý vị bài thơ có ý vị thanh cao Tính từ c&oac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ý vị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ý niệm ăn bận >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa