Ý nghĩa của từ Ý nhị là gì:
Ý nhị nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ý nhị Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý nhị mình

1

1   1

Ý nhị


(lời nói, cử chỉ) có nhiều ý nghĩa, nhưng kín đáo, tế nhị mỉm cười ý nhị câu nói ý nhị
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ý nhị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý nguyện Ý thức hệ >>