Ý nghĩa của từ zero 9 là gì:

zero 9 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zero 9. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zero 9 mình

1.

1   0

zero 9


Đây là tên một nhóm nhạc nam Việt Nam gồm 7 thành viên ra mắt năm 2018. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm này mang lại nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một số ủng hộ sự sáng tạo và một làn sóng mới cho màu sắc âm nhạc Việt. Một số lại cho rằng nhóm này đang đạo phong cách Hàn Quốc, giọng hát cũng không có gì nổi bật,...
 Banana (Ngày 28 tháng 1 năm 2019)

2.

0   0

zero 9


Là một nhóm nhạc (boyband) vừa mới được thành lập vào năm 2018 dưới sự quản lý của Tăng Nhật Tuệ (là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ). Nhóm bao gồm 7 thành viên. Và phong cách mà nhóm đang theo đó là như một nhóm nhạc nam Hàn Quốc.
 bao (Ngày 05 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của zero 9
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< pttm hợp gu >>