Ý nghĩa của từ yield strength là gì:

yield strength nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yield strength Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yield strength mình

1.

0   0

yield strength


Trong chuyên ngành kĩ thuật thì đây gọi là "ứng suất chảy dẻo". Nó là đơn vị đo của cho sự đàn hồi, hay sự chảy của một vật liệu như sắt, thép,... Một loại vật liệu sẽ có độ chảy hay độ dãn khác nhau tương đương với ứng suất khác nhau.
 nga (Ngày 07 tháng 11 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của yield strength
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< sole ex co worker >>