Ý nghĩa của từ y nghia cua gdp là gì:

y nghia cua gdp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ y nghia cua gdp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa y nghia cua gdp mình

1.

0   0

y nghia cua gdp


Gdp là từ viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm
 Thuy Anh Ott (Ngày 01 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của y nghia cua gdp
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< aaa eya >>