Ý nghĩa của từ xenophobia là gì:
xenophobia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ xenophobia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xenophobia mình

1

0   0

xenophobia


Tinh bài ngoại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xenophobia


Xenophobia nghĩa là bài ngoại. Đây là một trạng thái sợ hãi hoặc không tin tưởng người không thuộc cùng chủng tộc, văn hóa với mình. Biểu hiện của bài ngoại là lo sợ người nước ngoài, sợ họ xâm lược, cho rằng nền văn hóa của quốc gia đó không văn minh. Đó đều là những biểu hiện của việc phân iệt chủng tộc, nên bài ngoại (xenophobia) không được y học công nhận
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của xenophobia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xenophobic xenophobe >>