Ý nghĩa của từ xa mặt cách lòng là gì:

xa mặt cách lòng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xa mặt cách lòng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xa mặt cách lòng mình

1.

0   0

xa mặt cách lòng


Là một câu nói của người Việt Nam. Ý nói những người ở cách xa nhau về khoảng vị trí địa lý thì thường sẽ dần phai nhạt tình cảm với nhau. Câu nói này thường dành cho các cặp đôi yêu xa, như một lời nhắc nhở phải biết trân trọng, yêu thương nhau hơn nếu muốn duy trì tình cảm của cả hai.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của xa mặt cách lòng
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< trộm vía ông kẹ >>