Ý nghĩa của từ wu ju bi fan là gì:

wu ju bi fan nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wu ju bi fan Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wu ju bi fan mình

1.

0   0

wu ju bi fan


Có thể là từ "Wu ji bi fan", ngôn ngữ Trung Quốc được phiên âm theo bảng chữ cái Alphabeta. Nó có nghĩa nôm na là "không phải cái gì nhiều cũng tốt".
Ví dụ: Không phải luôn luôn chở che, đùm bọc con cái sẽ là điều tốt.
 nga (Ngày 07 tháng 11 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của wu ju bi fan
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ethos vus >>