Ý nghĩa của từ work hard play hard là gì:
work hard play hard nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ work hard play hard Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa work hard play hard mình

1

1   0

work hard play hard


Nó có nghĩa là "làm việc chăm chỉ và chơi cũng phải hết mình". Cụm từ này thường dành cho giới trẻ, những người ở độ tuổi thanh niên và trung niên dưới 40. Công việc hoặc bài tập ở trường đều hoàn thành tốt cùng với việc vui chơi hết mình không để lãng phí tuổi trẻ.
nga - Ngày 09 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của work hard play hard
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< two-thirds vline >>