Ý nghĩa của từ vff là gì:
vff nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vff. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vff mình

1

0   0

vff


viết tắt của Vietnamese Football Federation - Liên đoàn bóng đá Việt Nam. là một tổ chức được lập ra để quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến bóng đá ở Việt Nam như tổ chức các giải đấu, trao thưởng, quyết định xử phạt...
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

VFF


VFF có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   1

vff


VFF ghi tắt của cụm từ "Vietnam Football Federation", nghĩa là Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là một tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động về bóng đá ở Việt Nam. VFF thành lập năm 1960, cho tới nay VFF đã có mặt tại các hiệp hội bóng đá khác như FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới), AFC (LĐBĐ châu Á), AFF (LĐBĐ Đông Nam Á)
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 4 năm 2019

4

0   1

VFF


Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động bóng đá ở Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thành lập năm 1960 và hiện l [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của vff
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uber to be up to >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa