Ý nghĩa của từ vacation là gì:
vacation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ vacation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vacation mình

1

1   0

vacation


Sự bỏ trống, sự bỏ không. | Sự bỏ, sự thôi. | Kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ. | : ''long '''vacation''''' — nghỉ hè | : ''Christmas '''vacation''''' — nghỉ lễ Nô- [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

vacation


[və'kei∫n]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ một trong những khoảng ngưng nghỉ giữa các học kỳ ở các trường đại học và các phiên toà; kỳ nghỉ l [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

vacation


- Danh từ:(từ Anh Mỹ) kỳ nghỉ, kỳ nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ đi du lịch
- Đồng nghĩa như tiếng Anh là "Holiday"


- I take a vacation with my wife.
Tôi đi nghỉ dưỡng với vợ của tôi.
nga - Ngày 23 tháng 12 năm 2018


Thêm ý nghĩa của vacation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vaccin sapience >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa