Ý nghĩa của từ uef là gì:
uef nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uef Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uef mình

1

0   1

uef


UEF ghi tắt của cụm từ "University of Economics and Finance", nghĩa là Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường đào tạo đại học và cao đẳng được thành lập năm 2007 theo Thủ tướng Chính phủ. UEF là môi trường giáo dục chuyên sâu về ngành kinh tế, kinh doanh và tài chính của Việt Nam với một số ngành như quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, ngôn ngữ anh,...
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 4 năm 2019

Thêm ý nghĩa của uef
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ufc có iris có >>