yukino yukinoshita

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được3
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

4   3

rung rinh


rung rinh : chỉ sự vật đung đưa trước gió
 yukino yukinoshita (Ngày 08 tháng 9 năm 2017)