volam.zing.vn

Website:http://volam.zing.vn
Vote-up nhận được101
Vote-down nhận được55
Điểm:45 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (6)

1.

80   42

Boss


Trùm (những quái vật có sức mạnh đặc biệt).
Nguồn: volam.zing.vn

2.

0   0

Non-Play Character


Nhân vật trong trò chơi nhưng không do người điều khiển.
Nguồn: volam.zing.vn

3.

0   0

Health Point


Chỉ lượng máu (sinh mệnh). Khi trị số HP giảm xuống đến "0", nhân vật sẽ bị chết và trở về lại điểm xuất phát.
Nguồn: volam.zing.vn

4.

0   0

Kill Steal


Giành giết quái vật và giành vật phẩm và ngân lượng.
Nguồn: volam.zing.vn

5.

0   0

Game Master


"Người quản lý trò chơi" , có nhiệm vụ phục vụ người chơi, vừa là trọng tài, giống như cảnh sát trong game.
Nguồn: volam.zing.vn

6.

0   0

Player Killer


Người gây sát thương.
Nguồn: volam.zing.vn