vnexim.com.vn

Website:http://vnexim.com.vn
Vote-up nhận được95
Vote-down nhận được50
Điểm:46 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (59)

1

87   43

auto


tự động.
Nguồn: vnexim.com.vn

2

4   3

access


truy cập (truy thông tin trên mạng máy tính, mạng internet).
Nguồn: vnexim.com.vn

3

2   0

CPU


bộ xử lý trung ương.
Nguồn: vnexim.com.vn

4

1   1

Crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: vnexim.com.vn

5

1   1

CD


ROM (compact disc read only memory): đĩa chỉ đọc. Đĩa cho phép ghi để đọc, không thể xóa hay thay đổi nội dung được.
Nguồn: vnexim.com.vn

6

0   0

CYMK color


hệ thống màu chồng.
Nguồn: vnexim.com.vn

7

0   0

Contrast


độ tương phản của hình ảnh. Chức năng cân chỉnh màu được dùng trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: vnexim.com.vn

8

0   0

Consumer digital camera


máy ảnh kỹ thuật số loại phổ thông.
Nguồn: vnexim.com.vn

9

0   0

Computer manipulated image


hình hảnh được tác động bằng máy vi tính.
Nguồn: vnexim.com.vn

10

0   0

Computer enhanced image


hình ảnh được nâng cao nhờ máy vi tính.
Nguồn: vnexim.com.vn