vjnh

Vote-up nhận được63
Vote-down nhận được29
Điểm:33 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

63   29

học vấn


Học vấn là nhưng thứ tích lũy được nhờ qua con đường học tập và rèn luyện.
 vjnh (Ngày 25 tháng 12 năm 2014)