vanly

Vote-up nhận được40
Vote-down nhận được9
Điểm:30 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

40   9

khoe khoang


khoe khoang. thái độ của những người không khiêm tốn, cứ nghĩ mình là nhất.
 vanly (Ngày 28 tháng 12 năm 2013)