ttdt.vn

Website:http://www.ttdt.vn
Vote-up nhận được177
Vote-down nhận được127
Điểm:49 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (77)

1

49   36

Avatar


Đây là bạn trong thế giới ảo. Nhân vật ảo của bạn là đại diện của bạn trong trò chơi. Trong các trò như DotA hay LoL thì đây sẽ là Tướng mà bạn điều k [..]
Nguồn: ttdt.vn

2

32   11

OP


Over Powered, dùng khi một thứ gì đó quá mạnh so với mức bình thường.
Nguồn: ttdt.vn

3

21   11

JK


Just Kidding. "Đùa thôi nha!"
Nguồn: ttdt.vn

4

13   4

qq


biểu tượng thể hiện cảm xúc khóc hoặc than thở.
Nguồn: ttdt.vn

5

9   6

GG


Good Game: Trận này hay lắm.
Nguồn: ttdt.vn

6

6   2

LMAO


"Cười vỡ bụng!".
Nguồn: ttdt.vn

7

6   11

CS


Trò Counter-Strike
Nguồn: ttdt.vn

8

6   11

AFK


Không có mặt bên máy tính.
Nguồn: ttdt.vn

9

4   0

WTG


Way To Go. "Phải thế chứ!".
Nguồn: ttdt.vn

10

4   5

Support


Chỉ vai trò chuyên giúp đồng đội sống sót thông qua hồi máu hoặc khống chế đối thủ.
Nguồn: ttdt.vn