tratu.soha.vn

Website:http://tratu.soha.vn
Vote-up nhận được35560
Vote-down nhận được25146
Điểm:10413 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (33430)

1.

266   101

Học tập


học và luyện tập để hiểu biết, để có kĩ năng, có tri thức kết quả học tập siêng năng học tập làm theo gương tốt học tập lẫn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

239   99

Âm nhạc


nghệ thuật dùng những hình thức tổ hợp âm thanh nhất định diễn đạt tư tưởng và tình cảm người sành âm nhạc buổi biểu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3.

200   92

Rung rinh


rung động nhẹ và liên tiếp cánh hoa rung rinh trước gió "Seo Mẩy đi trước. (...) Cái váy hoa rung rinh, xập xoè theo bước đi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4.

180   76

Nhân hậu


hiền và giàu lòng thương người, chỉ muốn đem lại những điều tốt lành cho người khác tấm lòng nhân hậu sống rất nhâ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5.

150   125

Hèn nhát


hèn và nhát (nói khái quát) kẻ hèn nhát đồ hèn nhát, dám làm mà không dám chịu Trá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6.

131   65

Trạng thái


tình trạng của một sự vật hoặc một con người, coi như không có gì thay đổi trong một khoảng thời gian nào đó sự vật luôn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7.

123   78

Tiết kiệm


sử dụng đúng mức, không phí phạm sức lực, của cải, thời gian tiết kiệm điện tiết kiệm thời gian thực hành tiết kiệm, chống lãn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8.

121   44

Hỗn hợp


tập hợp gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau mà mỗi chất giữ nguyên được tính chất vật lí, hoá học của mình xác định th [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

9.

116   90

Giao điểm


điểm gặp nhau giữa hai đường, hay giữa một đường và một mặt.
Nguồn: tratu.soha.vn

10.

113   101

Dũng cảm


có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn và nguy hiểm dũng cảm nhận khuyết điểm Đồng nghĩa: anh dũng, can đảm, gan dạ Trái ngh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn