thegioivothuat.net

Website:http://www.thegioivothuat.net
Vote-up nhận được91
Vote-down nhận được70
Điểm:20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (183)

1.

43   23

Arigato


Cảm ơn
Nguồn: thegioivothuat.net

2.

28   23

Ken


Nắm tay
Nguồn: thegioivothuat.net

3.

5   7

Senpai


Người nhập môn trước
Nguồn: thegioivothuat.net

4.

3   5

Ryu


Chi lưu, hệ phái, trường phái.
Nguồn: thegioivothuat.net

5.

2   4

Yoko


Ngang
Nguồn: thegioivothuat.net

6.

2   2

Tai


Thân thể
Nguồn: thegioivothuat.net

7.

1   3

Sun


Đơn vị đo dài 3cm
Nguồn: thegioivothuat.net

8.

1   0

Moto No Uchi


Vị trí ban đầu
Nguồn: thegioivothuat.net

9.

1   0

Kiai


Tiếng thét hợp khí huyền diệu để áp đảo đối phương hoặc lay thức nội tâm.
Nguồn: thegioivothuat.net

10.

1   0

Ippon


3 điểm
Nguồn: thegioivothuat.net