rua

Vote-up nhận được242
Vote-down nhận được44
Điểm:197 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

242   44

sân si


sân si nghĩa là hay để ý chuyện người khác rồi nói này nói kia
 rua (Ngày 05 tháng 8 năm 2015)