ngobekieu

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

0   0

dân công


ai biết đâu mệt quá ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ngobekieu (Ngày 18 tháng 1 năm 2017)
Ý nghĩa này không được chấp thuận